Ambitions Fighting Championship - Ratiborets 7


Ambitions Fighting Championship - Ratiborets 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 25, 2017 in Ekaterinburg, Ekaterinburg RUS


Abubakar Agaev vs. Vyacheslav Dimov
Abubakar Agaev
WINNER
Vyacheslav Dimov
Ilya Lyamanov vs. Arsen Smirnov
Ilya Lyamanov
WINNER
Arsen Smirnov
Evgeny Bondarev vs. Shodon Pirnazarov
Evgeny Bondarev
WINNER
Shodon Pirnazarov
Alexei Shaposhnikov vs. Sukhanvar Dustov
Alexei Shaposhnikov
WINNER
Sukhanvar Dustov
Alexander Komisarov vs. Alexei Khakimov
Alexander Komisarov
WINNER
Alexei Khakimov
Temirkhan Akhtemirov vs. Rustam Zimagulov
Temirkhan Akhtemirov
WINNER
Rustam Zimagulov
Dmitriy Kovarskiy vs. Artem Zimagulov
Dmitriy Kovarskiy
WINNER
Artem Zimagulov
Abdul Almurzaev vs. Mikhail Balakirev
Abdul Almurzaev
WINNER
Mikhail Balakirev
Vasily Kurochkin vs. Ivan Volodichev
Vasily Kurochkin
WINNER
Ivan Volodichev
Sukhrob Dovlatov vs. Alexander Bugaytsov
Sukhrob Dovlatov
WINNER
Alexander Bugaytsov
Igor Golubtsov vs. Sergei Andreev
Igor Golubtsov
WINNER
Sergei Andreev
Alberd Zhapuev vs. Maxim Danilov  
Alberd Zhapuev
WINNER 
Maxim Danilov
Ruslan Rakhmankulov vs. Vasily Palok  
Ruslan Rakhmankulov
WINNER 
Vasily Palok