Deep - 82nd Impact


Deep - 82nd Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 24, 2018 in Tokyo, Tokyo JPN


Tatsuya Mizuno vs. Taisuke Okuno  
Tatsuya Mizuno
WINNER 
Taisuke Okuno
Yuki Motoya vs. Jae Woong Byun
Yuki Motoya
WINNER
Jae Woong Byun
Ken Hasegawa vs. Genpei Hayashi
Ken Hasegawa
WINNER
Genpei Hayashi
Rin Nakai vs. Young Ji Kim
Rin Nakai
WINNER
Young Ji Kim
Koichi Ishizuka vs. Kazuhide Shirota
Koichi Ishizuka
WINNER
Kazuhide Shirota
Makoto Takahashi vs. Kota Ishibashi
Makoto Takahashi
WINNER
Kota Ishibashi
Gibum Moon vs. Takuya Oyama
Gibum Moon
WINNER
Takuya Oyama
Yoshitomo Watanabe vs. Yasuaki Miura
Yoshitomo Watanabe
WINNER
Yasuaki Miura
Daisuke Endo vs. Chiaki Wakana
Daisuke Endo
WINNER
Chiaki Wakana
Yuta Hashimoto vs. Takahumi Ono
Yuta Hashimoto
WINNER
Takahumi Ono