Fireball Grand Battle 2


Fireball Grand Battle 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 31, 2018 in Krasnoyarsk, Krasnoyarsk RUS


Sergey Bychkov vs. Alexei Bogdanov
Sergey Bychkov
WINNER
Alexei Bogdanov
Valentin Sizov vs. Alexander Sokolov
Valentin Sizov
WINNER
Alexander Sokolov
Gennady Karnaukhov vs. Amirkhan Sabirov
Gennady Karnaukhov
WINNER
Amirkhan Sabirov
Vitaly Ragotin vs. Alesandr Saltanov
Vitaly Ragotin
WINNER
Alesandr Saltanov
Grant Alexanian vs. Konstantin Lugovkin
Grant Alexanian
WINNER
Konstantin Lugovkin
Viktor Sidrelev vs. Nurzhigit Turdubaev
Viktor Sidrelev
WINNER
Nurzhigit Turdubaev
Eugene Aleshkov vs. Ulukbek Oskanov
Eugene Aleshkov
WINNER
Ulukbek Oskanov
Dimitriy Andryushko vs. Ilya Gunenko
Dimitriy Andryushko
WINNER
Ilya Gunenko