Gladiators in the Cage 10


Gladiators in the Cage 10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 27, 2018 in Kharkiv, Kharkiv UKR


Ilya Gladkiy vs. Dmitriy Zimuha
Ilya Gladkiy
WINNER
Dmitriy Zimuha
Elisey Skutenko vs. Stanislav Krivolapov
Elisey Skutenko
WINNER
Stanislav Krivolapov
Evgeniy Shepilov vs. Artem Klimenko
Evgeniy Shepilov
WINNER
Artem Klimenko
Dmitriy Bezruchenko vs. Evgeniy Skakun
Dmitriy Bezruchenko
WINNER
Evgeniy Skakun
Maskim Soroka vs. Maksim Solodovnik
Maskim Soroka
WINNER
Maksim Solodovnik
Zaka Fatullazade vs. Artush Grigoryan
Zaka Fatullazade
WINNER
Artush Grigoryan
Akhmed Fararzha vs. Mustafa Ali
Akhmed Fararzha
WINNER
Mustafa Ali
Aleksey Shanin vs. Roman Golovinov
Aleksey Shanin
WINNER
Roman Golovinov
Alexei Oleinik vs. Mikhail Lyashek
Alexei Oleinik
WINNER
Mikhail Lyashek
Dmitriy Gorbatov vs. Shohboz Gorbatov
Dmitriy Gorbatov
WINNER
Shohboz Gorbatov