MMA Pro Ukraine 17


MMA Pro Ukraine 17 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 26, 2018 in Kamianets-Podilskyi, Kamianets-Podilskyi UKR


Erkebek Rakyev vs. Sergei Astapov
Erkebek Rakyev
WINNER
Sergei Astapov
Mirsanan Agalarov vs. Georgy Kotylar
Mirsanan Agalarov
WINNER
Georgy Kotylar
Mikhail Isay vs. Ion Pop
Mikhail Isay
WINNER
Ion Pop
Konstantin Agapov vs. Roman Mikhalskiy
Konstantin Agapov
WINNER
Roman Mikhalskiy
Dimitriy Mikutsa vs. Abilkasim Yakubov
Dimitriy Mikutsa
WINNER
Abilkasim Yakubov
Robert Vorobyov vs. Vyacheslav Bogomol
Robert Vorobyov
WINNER
Vyacheslav Bogomol
Guilherme Cadena Martins vs. Vladislav Zatirka
Guilherme Cadena Martins
WINNER
Vladislav Zatirka
Vusal Akhmedov vs. Djalil Abdyrakhman
Vusal Akhmedov
WINNER
Djalil Abdyrakhman