Pancrase 293


Pancrase 293 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 4, 2018 in Tokyo, Tokyo JPN


Senzo Ikeda vs. Yuya Wakamatsu  
Senzo Ikeda
WINNER 
Yuya Wakamatsu
Akira Okada vs. Ricardo Tirlone
Akira Okada
WINNER
Ricardo Tirlone
Ayaka Miura vs. Ye-dam Seo
Ayaka Miura
WINNER
Ye-Dam Seo
Shohei Masumizu vs. Toru Ogawa
Shohei Masumizu
WINNER
Toru Ogawa
Glaico Franca vs. Hiroyuki Tetsuka
Glaico Franca
WINNER
Hiroyuki Tetsuka
Takayo Hashi vs. Barbara Acioly
Takayo Hashi
WINNER
Barbara Acioly
Akihiro Gono vs. Kyohei Wakimoto
Akihiro Gono
WINNER
Kyohei Wakimoto
Masayuki Kikuiri vs. Yutaka Kobayashi
Masayuki Kikuiri
WINNER
Yutaka Kobayashi
Toshiya Takashima vs. Takafumi Ato
Toshiya Takashima
WINNER
Takafumi Ato
Yasuhiro Kawamura vs. Daiki Gojima
Yasuhiro Kawamura
WINNER
Daiki Gojima
Taiyo Hayashi vs. Shuichi Kanda
Taiyo Hayashi
WINNER
Shuichi Kanda