Pancrase 295


Pancrase 295 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 15, 2018 in Tokyo, Tokyo JPN


Mitsuhisa Sunabe vs. Shinya Murofushi  
Mitsuhisa Sunabe
WINNER 
Shinya Murofushi
Isao Kobayashi vs. Koyomi Matsushima  
Isao Kobayashi
WINNER 
Koyomi Matsushima
Satoru Kitaoka vs. Taras Sapa
Satoru Kitaoka
WINNER
Taras Sapa
Juntaro Ushiku vs. Yojiro Uchimura
Juntaro Ushiku
WINNER
Yojiro Uchimura
Tatsuya So vs. Suguru Hayasaka
Tatsuya So
WINNER
Suguru Hayasaka
Masayuki Kikuiri vs. Shigeaki Kusayanagi
Masayuki Kikuiri
WINNER
Shigeaki Kusayanagi
Takashi Matsuoka vs. Makoto Fukaya
Takashi Matsuoka
WINNER
Makoto Fukaya
Andre Barquero Morera vs. Tatsuya Watanabe
Andre Barquero Morera
WINNER
Tatsuya Watanabe
Toshihiro Taguchi vs. Yasutaka Kato
Toshihiro Taguchi
WINNER
Yasutaka Kato
Takuya Saito vs. Taroh Kotobuki
Takuya Saito
WINNER
Taroh Kotobuki
Darani Date vs. Hanbyo Oniyama
Darani Date
WINNER
Hanbyo Oniyama
Yosuke Nomura vs. Yuma Kitamura
Yosuke Nomura
WINNER
Yuma Kitamura
Yuichi Ohashi vs. Yusei Tashiro
Yuichi Ohashi
WINNER
Yusei Tashiro
Kiyoshiro Akasaki vs. Tatsuki Okano
Kiyoshiro Akasaki
WINNER
Tatsuki Okano