Professional Pankration Championship 4 - Kratos Cup


Professional Pankration Championship 4 - Kratos Cup - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 24, 2017 in Seredne Vodyane, Zakarpatska Region UKR


Valentin Sechka vs. Ion Pop
Valentin Sechka
WINNER
Ion Pop
Igor Gunko vs. Denis Tukmachev
Igor Gunko
WINNER
Denis Tukmachev
Dmitry Urusmambetov vs. Maksim Solodovnik
Dmitry Urusmambetov
WINNER
Maksim Solodovnik
Alexander Krupenkin vs. Vadim Ostrauhov
Alexander Krupenkin
WINNER
Vadim Ostrauhov
Anton Radko vs. Alexey Paletniy
Anton Radko
WINNER
Alexey Paletniy
Anastasia Hapon vs. Elizaveta Romanchishina
Anastasia Hapon
WINNER
Elizaveta Romanchishina
Vladyslav Shchepanskyi vs. Mihail Figura
Vladyslav Shchepanskyi
WINNER
Mihail Figura
Vlas Vorona vs. Uriy Bilanych
Vlas Vorona
WINNER
Uriy Bilanych
Alexey Polishchuk vs. Nazar Arzumanyan
Alexey Polishchuk
WINNER
Nazar Arzumanyan
Nazar Lakhno vs. Mark Kravchenko
Nazar Lakhno
WINNER
Mark Kravchenko