Professional Pankration Championship 5 - Battle of the City


Professional Pankration Championship 5 - Battle of the City - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 28, 2018 in Kiev, Kiev UKR


Alexeya Oleinika vs. Evgeniy Zhukovcky
Alexeya Oleinika
WINNER
Evgeniy Zhukovcky
Vladyslav Shchepanskyi vs. Igor Stepanov
Vladyslav Shchepanskyi
WINNER
Igor Stepanov
Maxim Soroka vs. Sergei Kushnarenko
Maxim Soroka
WINNER
Sergei Kushnarenko
Danil Shalimov vs. Aleksandr Prudnikov
Danil Shalimov
WINNER
Aleksandr Prudnikov
Alexey Paletniy vs. Maksim Solodovnik
Alexey Paletniy
WINNER
Maksim Solodovnik