Rizin Fighting Federation - Grand Prix Finale


Rizin Fighting Federation - Grand Prix Finale - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 31, 2017 in Saitama, Saitama JPN


Kyoji Horiguchi vs. Shintaro Ishiwatari
Kyoji Horiguchi
WINNER
Shintaro Ishiwatari
Kanna Asakura vs. Rena Kubota
Kanna Asakura
WINNER
Rena Kubota
Mirko Cro Cop vs. Tsuyoshi Kohsaka
Mirko Cro Cop
WINNER
Tsuyoshi Kohsaka
Shinju Nozawa-auclair vs. Chelsea Lagrasse
Shinju Nozawa-Auclair
WINNER
Chelsea LaGrasse
Takanori Gomi vs. Yusuke Yachi
Takanori Gomi
WINNER
Yusuke Yachi
Kanna Asakura vs. Maria Oliveira Mota
Kanna Asakura
WINNER
Maria Oliveira Mota
Rena Kubota vs. Irene Cabello
Rena Kubota
WINNER
Irene Cabello
Shintaro Ishiwatari vs. Takafumi Otsuka
Shintaro Ishiwatari
WINNER
Takafumi Otsuka
Kyoji Horiguchi vs. Manel Kape
Kyoji Horiguchi
WINNER
Manel Kape