Shooto - Gig Tokyo 24


Shooto - Gig Tokyo 24 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 24, 2018 in Tokyo, Tokyo JPN


Tomoya Hirakawa vs. Yosuke Ebihara
Tomoya Hirakawa
WINNER
Yosuke Ebihara
Takahiro Ichijo vs. Kunihisa Sasa
Takahiro Ichijo
Kunihisa Sasa
WINNER
Taichi Taguchi vs. Yuki Ueno
Taichi Taguchi
WINNER
Yuki Ueno
Tomoharu Umezawa vs. Yohei Komaki
Tomoharu Umezawa
Yohei Komaki
WINNER
Kenji Kato vs. Yusuke Matsushita
Kenji Kato
WINNER
Yusuke Matsushita
Guts Takato vs. Kazuma Kuramoto
Guts Takato
Kazuma Kuramoto
WINNER
Kiryu Kiryu vs. Yuto Sekiguchi
Kiryu Kiryu
Yuto Sekiguchi
WINNER
Yoshizumi Yoshizumi vs. Max Rei
Yoshizumi Yoshizumi
Max Rei
Takanori Takahashi vs. Koji Onigami
Takanori Takahashi
WINNER
Koji Onigami
Kei Iwaki vs. Kengo Fujita
Kei Iwaki
Kengo Fujita