Shooto - Professional Shooto


Shooto - Professional Shooto - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 24, 2017 in Tokyo, Tokyo JPN


Shoko Sato vs. Keita Ishibashi
Shoko Sato
Keita Ishibashi
Hayato Ishii vs. Takumi Tamaru
Hayato Ishii
Takumi Tamaru
Mamoru Uoi vs. Takuya Ogura
Mamoru Uoi
WINNER
Takuya Ogura
Kiyotaka Shimizu vs. Hiroshi Osato
Kiyotaka Shimizu
WINNER
Hiroshi Osato
Manabu Inoue vs. Taku Kajikawa
Manabu Inoue
WINNER
Taku Kajikawa
Taison Naito vs. Joji Mikami
Taison Naito
WINNER
Joji Mikami
Taichi Taguchi vs. Yuki Ueno
Taichi Taguchi
WINNER
Yuki Ueno
Yoshizumi Kobayashi vs. Kiyotaka Ito
Yoshizumi Kobayashi
Kiyotaka Ito
Jusei Aquila vs. Osamu Mori
Jusei Aquila
WINNER
Osamu Mori