Shooto - Torao Nation States - Force 8


Shooto - Torao Nation States - Force 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 3, 2017 in Takamatsu, Takamatsu JPN


Tomohiro Hagino vs. Naohiro Mizuno
Tomohiro Hagino
WINNER
Naohiro Mizuno
Satoshi Fujikawa vs. Kousuke Eda
Satoshi Fujikawa
Kousuke Eda
Mijikai Nagai vs. Shota Kondo
Mijikai Nagai
WINNER
Shota Kondo
Ken Asahina vs. Noriyuki Takei
Ken Asahina
WINNER
Noriyuki Takei
Kengo Fujita vs. Hiroshiki Takaoka
Kengo Fujita
WINNER
Hiroshiki Takaoka
Reo Hansen vs. Masahiro Sugita
Reo Hansen
WINNER
Masahiro Sugita
Kosuke Horikawa vs. Shinpei Sugiyama
Kosuke Horikawa
WINNER
Shinpei Sugiyama
Takeshi Kunito vs. Isao Fukunaga
Takeshi Kunito
WINNER
Isao Fukunaga
Shuto Aki vs. Tsuyoshi Abe
Shuto Aki
WINNER
Tsuyoshi Abe
Daisho Takagi vs. Shinnosuke Ishihara
Daisho Takagi
WINNER
Shinnosuke Ishihara
Masashi Kimura vs. Takuma Taisho
Masashi Kimura
WINNER
Takuma Taisho