ZST 59


ZST 59 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 17, 2018 in Tokyo, Tokyo JPN


Tetsuya Seki vs. Tomomitsu Hinuma
Tetsuya Seki
WINNER
Tomomitsu Hinuma
Takuya Takahashi vs. Takao Ueda
Takuya Takahashi
WINNER
Takao Ueda
Yu Fujimaki vs. Sho Kogane
Yu Fujimaki
Sho Kogane
Kenshiro Watanabe vs. Yamato Hamamatsu
Kenshiro Watanabe
WINNER
Yamato Hamamatsu
Daisuke Teramoto vs. Nobuyuki Kanaizuka
Daisuke Teramoto
WINNER
Nobuyuki Kanaizuka
Keisuke Tamaru vs. Yu Kobayashi
Keisuke Tamaru
WINNER
Yu Kobayashi
Yuya Kodama vs. Toru Sakakibara
Yuya Kodama
WINNER
Toru Sakakibara
Ryota Sasaki vs. Yuki Kawabata
Ryota Sasaki
WINNER
Yuki Kawabata