Search
Search
Search
 

Shooto - Shooting Disco 15 Official Results

June 11, 2011 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Kenta Sakuma Daiki Gojima KO 2nd 2:45
[detail] Shuichiro Okumura v. Takahito Tomozawa was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Hiroaki Ijima Yu Kuwabara Decision 2nd
[detail] Hideto Okada v. Satoru Kogure was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Kazuya Tanaka v. Hideto Kondo was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Takuya Ogura Shinichi Yoshioka Submission 1st 3:28
[detail] Hiroshi Osato v. Isao Yoshida was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Satoshi Inaba Hiroaki Okada Decision 2nd
[detail] Akinobu Watanabe Tatsuya Nakashima Submission 1st 2:09
[detail] Koji Nishioka Yuji Inoue Decision 2nd
[detail] Masaaki Sugawara Shinichi Hanawa Submission 3rd 4:51
[detail] Akihiro Murayama Yoichiro Sato Decision 3rd

Full Results:

Kenta Sakuma Vs. Daiki Gojima
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kenta Sakuma No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-2-1
Team
VS
Name Daiki Gojima No Headshot Available
Height
Weight 132 (59.87 kg)
Record 8-3-2
Team
Kenta Sakuma Wins by KO 2:45 in the 2nd round


Shuichiro Okumura Vs. Takahito Tomozawa
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Shuichiro Okumura No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-6-1
Team
VS
Name Takahito Tomozawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-6-3
Team
Draw (Unanimous Draw) 5:00 in the 2nd round


Hiroaki Ijima Vs. Yu Kuwabara
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hiroaki Ijima No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-7-3
Team
VS
Name Yu Kuwabara No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-3-1
Team
Hiroaki Ijima Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 20-18,19-19,20-18


Hideto Okada Vs. Satoru Kogure
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hideto Okada No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-9-4
Team
VS
Name Satoru Kogure No Headshot Available
Height
Weight 135 (61.23 kg)
Record 2-0-1
Team
Draw (Split Draw) 5:00 in the 2nd round


Kazuya Tanaka Vs. Hideto Kondo
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kazuya Tanaka No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-4-1
Team
VS
Name Hideto Kondo No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-7-4
Team
Draw (Majority Draw) 5:00 in the 2nd round


Takuya Ogura Vs. Shinichi Yoshioka
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Takuya Ogura No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-8-0
Team
VS
Name Shinichi Yoshioka No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-0
Team
Takuya Ogura Wins by Submission (Arm Bar) 3:28 in the 1st round


Hiroshi Osato Vs. Isao Yoshida
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hiroshi Osato No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-4-2
Team
VS
Name Isao Yoshida No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-3-2
Team
Draw (Majority Draw) 5:00 in the 2nd round


Satoshi Inaba Vs. Hiroaki Okada
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Satoshi Inaba No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-9-2
Team
VS
Name Hiroaki Okada No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-4-1
Team Purebred Omiya
Satoshi Inaba Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-18,20-18


Akinobu Watanabe Vs. Tatsuya Nakashima
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Akinobu Watanabe No Headshot Available
Height
Weight 135 (61.23 kg)
Record 9-9-3
Team
VS
Name Tatsuya Nakashima No Headshot Available
Height
Weight 1351 (612.8 kg)
Record 2-2-0
Team
Akinobu Watanabe Wins by Submission (Rear Naked Choke) 2:09 in the 1st round


Koji Nishioka Vs. Yuji Inoue
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Koji Nishioka No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-5-3
Team
VS
Name Yuji Inoue No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-6-1
Team
Koji Nishioka Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-18,20-18


Masaaki Sugawara Vs. Shinichi Hanawa
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Masaaki Sugawara No Headshot Available
Height
Weight
Record 17-10-1
Team
VS
Name Shinichi Hanawa No Headshot Available
Height
Weight 123 (55.79 kg)
Record 8-9-7
Team Wajyutsu Tokyo Hombu
Masaaki Sugawara Wins by Submission (Rear Naked Choke) 4:51 in the 3rd round


Akihiro Murayama Vs. Yoichiro Sato
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Akihiro Murayama No Headshot Available
Height
Weight
Record 16-5-9
Team
VS
Name Yoichiro Sato No Headshot Available
Height
Weight 0 (0 kg)
Record 13-5-2
Team
Akihiro Murayama Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s) 30-27,30-27,30-27