Search
Search
Search
 

Deep - Cage Impact 2014 Official Results

July 21, 2014 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Kazuhiro Nakamura Seigo Mizuguchi KO 2nd 0:00
[detail] Yuya Shirai Yuki Okano Decision 3rd
[detail] Shunsuke Inoue Chang Ryul Ahn TKO/RSC 1st 1:40
[detail] Koichi Ishizuka Hiroyuki Kobayashi Submission 2nd 1:33
[detail] Naoyuki Kato Masato Kobayashi KO 2nd 3:51
[detail] Toshinori Tsunemura v. Ken Saotome was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Yuki Ohara Ryosuke Komori KO 1st 3:30
[detail] Yasutaka Ishigami Hayato Suzuki Decision 2nd
[detail] Kiyonobu Nishikata Takahiro Kawanaka KO 1st 0:59
[detail] Yoshihiko Shinzato Tsunayoshi Shomura KO 2nd 0:00
[detail] Takeshi Ogane v. Naoki Shimamura was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Hiroto Uesako Mitsuhiro Okada TKO/RSC 1st 5:00
[detail] Isamu Odagiri Takuya Maruoka Decision 2nd
[detail] Sho Kogane Ryosuke Nakai Submission 2nd 1:51

Full Results:

Kazuhiro "Kaz" Nakamura Vs. Seigo Mizuguchi
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Kazuhiro Nakamura Kazuhiro Nakamura
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 205 (92.99 kg)
Record 21-13-0
Team Yoshida Dojo
VS
Name Seigo Mizuguchi No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-12-0
Team
Kazuhiro Nakamura Wins by KO 0:00 in the 2nd round


Yuya Shirai Vs. Yuki Okano
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Yuya Shirai No Headshot Available
Height 5′ 7″ (170.18 cm)
Weight 185 (83.91 kg)
Record 20-13-1
Team Unplugged Kokubunji
VS
Name Yuki Okano No Headshot Available
Height
Weight 170 (77.11 kg)
Record 7-6-1
Team
Yuya Shirai Wins by Decision (Split Decision) After 3 Round(s)


Shunsuke Inoue Vs. Chang Ryul Ahn
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Shunsuke Inoue No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-6-1
Team
VS
Name Chang Ryul Ahn No Headshot Available
Height
Weight 205 (92.99 kg)
Record 0-1-0
Team
Shunsuke Inoue Wins by TKO/RSC 1:40 in the 1st round


Koichi Ishizuka Vs. Hiroyuki Kobayashi
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Koichi Ishizuka No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-0-1
Team
VS
Name Hiroyuki Kobayashi No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-2-1
Team
Koichi Ishizuka Wins by Submission (Rear Naked Choke) 1:33 in the 2nd round


Masato Kobayashi Vs. Naoyuki Kato
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Masato Kobayashi No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-7-1
Team
VS
Name Naoyuki Kato No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-5-1
Team
Naoyuki Kato Wins by KO 3:51 in the 2nd round


Toshinori Tsunemura Vs. Ken Saotome
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Toshinori Tsunemura No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-3-2
Team
VS
Name Ken Saotome No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-1-2
Team
Draw 5:00 in the 2nd round


Ryosuke Komori Vs. Yuki Ohara
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Ryosuke Komori No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-5-0
Team
VS
Name Yuki Ohara No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-2-0
Team
Yuki Ohara Wins by KO 3:30 in the 1st round


Hayato Suzuki Vs. Yasutaka Ishigami
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hayato Suzuki No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-1-0
Team
VS
Name Yasutaka Ishigami No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-3-3
Team
Yasutaka Ishigami Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Takahiro Kawanaka Vs. Kiyonobu Nishikata
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Takahiro Kawanaka No Headshot Available
Height
Weight 185 (83.91 kg)
Record 4-4-0
Team
VS
Name Kiyonobu Nishikata No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-5-0
Team
Kiyonobu Nishikata Wins by KO 0:59 in the 1st round


Yoshihiko Shinzato Vs. Tsunayoshi Shomura
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yoshihiko Shinzato No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-2-1
Team
VS
Name Tsunayoshi Shomura No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-3-0
Team
Yoshihiko Shinzato Wins by KO 0:00 in the 2nd round


Takeshi Ogane Vs. Naoki Shimamura
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Takeshi Ogane No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-3-1
Team
VS
Name Naoki Shimamura No Headshot Available
Height
Weight 0 (0 kg)
Record 1-1-1
Team
Draw 5:00 in the 2nd round


Hiroto Uesako Vs. Mitsuhiro Okada
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hiroto Uesako No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-1-0
Team
VS
Name Mitsuhiro Okada No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-4-1
Team
Hiroto Uesako Wins by TKO/RSC 5:00 in the 1st round


Isamu Odagiri Vs. Takuya Maruoka
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Isamu Odagiri No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-0-1
Team
VS
Name Takuya Maruoka No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-3-0
Team
Isamu Odagiri Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Sho Kogane Vs. Ryosuke Nakai
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Sho Kogane No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-2-0
Team
VS
Name Ryosuke Nakai No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-3-1
Team
Sho Kogane Wins by Submission (Rear Naked Choke) 1:51 in the 2nd round