Search
Search
Search
 

Shooto - The Way of Shooto 5: Like a Tiger, Like a Dragon Official Results

September 23, 2010 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Yo Saito Yoshifumi Nakamura Decision 2nd
[detail] Akira Okada Yoshinori Suzuki Decision 2nd
[detail] Hiroshi Osato Masumi Tozawa Decision 2nd
[detail] Masaki Yanagisawa Hyo Ryong Kim Submission 1st 0:53
[detail] Yusuke Yachi Jin Hyung Kim Decision 2nd
[detail] Hiromasa Ougikubo So Tazawa Decision 2nd
[detail] Junji Ito Jesse Taitano KO 3rd 4:50
[detail] Darren Uyenoyama Shuichiro Katsumura KO 2nd 3:53

Full Results:

Yo Saito Vs. Yoshifumi Nakamura
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yo Saito No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-8-2
Team Wajyutsu Tokyo Hombu
VS
Name Yoshifumi Nakamura No Headshot Available
Height 5′ 3″ (160.02 cm)
Weight 155 (70.31 kg)
Record 12-7-1
Team
Yo Saito Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 19-18,19-18,19-19


Akira Okada Vs. Yoshinori Suzuki
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Akira Okada No Headshot Available
Height
Weight
Record 10-3-4
Team
VS
Name Yoshinori Suzuki No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-9-1
Team
Akira Okada Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-18,20-18


Hiroshi Osato Vs. Masumi Tozawa
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hiroshi Osato No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-4-2
Team
VS
Name Masumi Tozawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-3-1
Team
Hiroshi Osato Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 20-19,19-19,20-18


Masaki Yanagisawa Vs. Hyo Ryong Kim
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Masaki Yanagisawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-10-1
Team
VS
Name Hyo Ryong Kim No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-2-0
Team
Masaki Yanagisawa Wins by Submission (Ankle Lock) 0:53 in the 1st round


Yusuke Yachi Vs. Jin Hyung Kim
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yusuke Yachi No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-6-0
Team
VS
Name Jin Hyung Kim No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Yusuke Yachi Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-17,20-17


Hiromasa Ougikubo Vs. So Tazawa
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Hiromasa Ougikubo No Headshot Available
Height
Weight
Record 12-3-2
Team
VS
Name So Tazawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-8-2
Team Gustman Shooto Dojo
Hiromasa Ougikubo Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 29-27,29-27,29-26


Junji "Sarumaru" Ito Vs. Jesse Taitano
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Junji Ito No Headshot Available
Height 5′ 4″ (162.56 cm)
Weight 114 (51.71 kg)
Record 13-5-0
Team
VS
Name Jesse Taitano No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-7-1
Team
Junji Ito Wins by KO 4:50 in the 3rd round


Darren Uyenoyama Vs. Shuichiro Katsumura
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Darren Uyenoyama No Headshot Available
Height 5′ 5″ (165.1 cm)
Weight 135 (61.23 kg)
Record 10-3-0
Team Ralph Gracie
VS
Name Shuichiro Katsumura No Headshot Available
Height 5′ 8″ (172.72 cm)
Weight 132 (59.87 kg)
Record 10-9-3
Team K'z Factory
Darren Uyenoyama Wins by KO 3:53 in the 2nd round