Search
Search
Search
 

Shooto: Shooter's Summer Official Results

July 14, 2005 - 12:00 AM
Kitazawa Town Hall
Tokyo, Tokyo Japan
- Event Sanctioned By ISC (Shooto)

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Taisuke Okuno Kintaro TKO/RSC 2nd 2:40
[detail] Akihiro Murayama Yoshinori Ashikawa TKO/RSC 1st 0:25
[detail] Yoshitaro Niimi Yoshiyuki Yoshida Decision 2nd 5:00
[detail] Masaaki Sugawara Ryuichi Miki Decision 2nd 5:00
[detail] Yuki Inoue v. Yoshihiro Koyama was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Takahiro Hosoi Seiji Otsuka Decision 2nd 5:00
[detail] Jin Kazeta Keisuke Yamada KO 1st 3:38

Full Results:

Taisuke Okuno Vs. Kintaro
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Taisuke Okuno No Headshot Available
Height
Weight
Record 10-7-1
Team
VS
Name Kintaro No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-6-2
Team
Taisuke Okuno Wins by TKO/RSC 2:40 in the 2nd round


Akihiro Murayama Vs. Yoshinori Ashikawa
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Akihiro Murayama No Headshot Available
Height
Weight
Record 16-5-9
Team
VS
Name Yoshinori Ashikawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-5-0
Team
Akihiro Murayama Wins by TKO/RSC 0:25 in the 1st round


Yoshitaro Niimi Vs. Yoshiyuki Yoshida
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yoshitaro Niimi No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-7-1
Team
VS
Name Yoshiyuki Yoshida Yoshiyuki Yoshida
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 170 (77.11 kg)
Record 17-8-0
Team
Yoshitaro Niimi Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 19-19,20-19,20-18


Masaaki Sugawara Vs. Ryuichi Miki
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Masaaki Sugawara No Headshot Available
Height
Weight
Record 17-10-1
Team
VS
Name Ryuichi Miki No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-10-4
Team
Masaaki Sugawara Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-17,20-19,20-16


Yuki Inoue Vs. Yoshihiro Koyama
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yuki Inoue No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-0-3
Team
VS
Name Yoshihiro Koyama No Headshot Available
Height 5′ 11″ (180.34 cm)
Weight 155 (70.31 kg)
Record 18-6-2
Team
Draw 5:00 in the 2nd round


Takahiro Hosoi Vs. Seiji Otsuka
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Takahiro Hosoi No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-8-3
Team Paraestra Matsudo
VS
Name Seiji Otsuka No Headshot Available
Height 5′ 3″ (160.02 cm)
Weight 132 (59.87 kg)
Record 9-8-3
Team Paraestra Omiya
Takahiro Hosoi Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 19-18,20-17,19-17


Jin Kazeta Vs. Keisuke Yamada
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Jin Kazeta No Headshot Available
Height
Weight 143 (64.86 kg)
Record 7-10-2
Team Philoctetes Niigata
VS
Name Keisuke Yamada No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-4-2
Team K’z Factory
Jin Kazeta Wins by KO 3:38 in the 1st round