Search
Search
Search
 

Shooto - Shooting Disco 17: Get Wild Official Results

February 25, 2012 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Yuta Sato Daiki Shimizu Decision 2nd
[detail] Makoto Ohashi Jun Tanaka KO 2nd 1:49
[detail] Daiki Gojima Yasutaka Hamaji Submission 2nd 4:15
[detail] Jun Nabeshima v. Takahito Tomozawa was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Takafumi Ato Hiroyuki Shida KO 2nd 0:39
[detail] Yu Fujimaki Jin Suzuki KO 1st 0:38
[detail] Satoru Kogure Kiyoshi Kitamura Decision 2nd
[detail] Daiki Takashima Hiroaki Fujita Decision 2nd
[detail] Kazuya Tanaka Takayuki Kobayashi KO 1st 0:46
[detail] Hiroaki Ijima v. Kotaro Hagiwara was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Kenta Sakuma v. Naohiro Mizuno was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Hiroshige Tanaka Yo Saito Decision 3rd

Full Results:

Yuta Sato Vs. Daiki Shimizu
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yuta Sato No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-1-0
Team
VS
Name Daiki Shimizu No Headshot Available
Height
Weight 135 (61.23 kg)
Record 5-3-1
Team
Yuta Sato Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,10-18,20-18


Makoto Ohashi Vs. Jun Tanaka
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Makoto Ohashi No Headshot Available
Height
Weight 135 (61.23 kg)
Record 5-2-0
Team
VS
Name Jun Tanaka No Headshot Available
Height
Weight 135 (61.23 kg)
Record 1-1-0
Team
Makoto Ohashi Wins by KO 1:49 in the 2nd round


Daiki Gojima Vs. Yasutaka Hamaji
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Daiki Gojima No Headshot Available
Height
Weight 132 (59.87 kg)
Record 8-3-2
Team
VS
Name Yasutaka Hamaji No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-5-1
Team
Daiki Gojima Wins by Submission (Rear Naked Choke) 4:15 in the 2nd round


Jun Nabeshima Vs. Takahito Tomozawa
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Jun Nabeshima No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-6-2
Team
VS
Name Takahito Tomozawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-6-3
Team
Draw (Majority Draw) 5:00 in the 2nd round


Takafumi Ato Vs. Hiroyuki Shida
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Takafumi Ato No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-5-0
Team
VS
Name Hiroyuki Shida No Headshot Available
Height
Weight 114 (51.71 kg)
Record 1-4-0
Team
Takafumi Ato Wins by KO 0:39 in the 2nd round


Yu Fujimaki Vs. Jin Suzuki
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yu Fujimaki No Headshot Available
Height
Weight 155 (70.31 kg)
Record 5-5-0
Team
VS
Name Jin Suzuki No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-2-1
Team
Yu Fujimaki Wins by KO 0:38 in the 1st round


Satoru Kogure Vs. Kiyoshi Kitamura
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Satoru Kogure No Headshot Available
Height
Weight 135 (61.23 kg)
Record 2-0-1
Team
VS
Name Kiyoshi Kitamura No Headshot Available
Height
Weight 135 (61.23 kg)
Record 1-3-1
Team
Satoru Kogure Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-17,20-18,20-17


Daiki Takashima Vs. Hiroaki Fujita
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Daiki Takashima No Headshot Available
Height
Weight 145 (65.77 kg)
Record 4-6-2
Team
VS
Name Hiroaki Fujita No Headshot Available
Height
Weight 145 (65.77 kg)
Record 3-5-1
Team
Daiki Takashima Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-19,20-18


Kazuya Tanaka Vs. Takayuki "coBa" Kobayashi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kazuya Tanaka No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-4-1
Team
VS
Name Takayuki Kobayashi No Headshot Available
Height
Weight 155 (70.31 kg)
Record 6-8-1
Team
Kazuya Tanaka Wins by KO 0:46 in the 1st round


Hiroaki Ijima Vs. Kotaro Hagiwara
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hiroaki Ijima No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-7-3
Team
VS
Name Kotaro Hagiwara No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-2-6
Team
Draw (Unanimous Draw) 5:00 in the 2nd round


Kenta Sakuma Vs. Naohiro Mizuno
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kenta Sakuma No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-2-1
Team
VS
Name Naohiro Mizuno No Headshot Available
Height 0′ 0″ (0 cm)
Weight 0 (0 kg)
Record 9-7-2
Team
Draw (Majority Draw) 5:00 in the 2nd round


Hiroshige Tanaka Vs. Yo Saito
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Hiroshige Tanaka No Headshot Available
Height
Weight 143 (64.86 kg)
Record 8-2-0
Team
VS
Name Yo Saito No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-8-2
Team Wajyutsu Tokyo Hombu
Hiroshige Tanaka Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s) 29-27,28-27,28-26