Search
Search
Search
 

Deep: 13th Impact Official Results

January 22, 2004 - 12:00 AM
Korakuen Hall
Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Masutatsu Yano v. Takayuki Oba Decision 2nd
[detail] Tashiro Nishiuchi Tomoyuki Fukami Decision 2nd
[detail] Jun Ishii Tadahiro Hosaka Decision 3rd
[detail] Kyosuke Sasaki Yoshinori Kawakami Submission 2nd
[detail] Ryuta Sakurai Tetsuya Onose KO 1st
[detail] Hidetaka Monma Seichi Ikemoto Submission 2nd
[detail] Satoko Shinashi Naoko Omuro Decision 2nd
[detail] Yasuhito Namekawa Yusuke Imamura TKO/RSC 2nd
[detail] Ryo Chonan Daijiro Matsui Decision 3rd

Full Results:

Masutatsu Yano Vs. Takayuki Oba
Name Masutatsu Yano No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-4-0
Team RJW Central
VS
Name Takayuki Oba No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-0-0
Team
Decision After 2 Round(s)


Tashiro Nishiuchi Vs. Tomoyuki Fukami
Name Tashiro Nishiuchi Tashiro Nishiuchi
Height
Weight
Record 8-7-9
Team U-File Camp
VS
Name Tomoyuki Fukami No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-1-2
Team
Tashiro Nishiuchi Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Jun Ishii Vs. Tadahiro Hosaka
Name Jun Ishii No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-6-0
Team Choujin Club
VS
Name Tadahiro Hosaka No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-3-2
Team
Jun Ishii Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s)


Kyosuke Sasaki Vs. Yoshinori Kawakami
Name Kyosuke Sasaki No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-8-3
Team U-File Camp
VS
Name Yoshinori Kawakami No Headshot Available
Height
Weight 0 (0 kg)
Record 3-2-1
Team
Kyosuke Sasaki Wins by Submission (Arm Bar) in the 2nd round


Ryuta Sakurai Vs. Tetsuya Onose
Name Ryuta Sakurai No Headshot Available
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 187 (84.82 kg)
Record 21-19-5
Team Tops
VS
Name Tetsuya Onose No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-3-0
Team Strapple
Ryuta Sakurai Wins by KO (Punch) in the 1st round


Hidetaka Monma Vs. Seichi Ikemoto
Name Hidetaka Monma No Headshot Available
Height
Weight
Record 17-10-3
Team A3 Gym
VS
Name Seichi Ikemoto No Headshot Available
Height 5′ 9″ (175.26 cm)
Weight 167 (75.75 kg)
Record 14-17-4
Team Rieroots Conan
Hidetaka Monma Wins by Submission (Arm Triangle Choke) in the 2nd round


Satoko Shinashi Vs. Naoko Omuro
Name Satoko Shinashi No Headshot Available
Height 4′ 11″ (149.86 cm)
Weight 100 (45.36 kg)
Record 24-2-1
Team
VS
Name Naoko Omuro No Headshot Available
Height 4′ 9″ (144.78 cm)
Weight 106 (48.08 kg)
Record 11-8-4
Team Wajutsu Keisyukai
Satoko Shinashi Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Yasuhito Namekawa Vs. Yusuke Imamura
Name Yasuhito Namekawa No Headshot Available
Height 5′ 11″ (180.34 cm)
Weight 197 (89.36 kg)
Record 21-16-4
Team Rings Japan
VS
Name Yusuke Imamura No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-7-0
Team Takada Dojo
Yasuhito Namekawa Wins by TKO/RSC (Knees) in the 2nd round


Ryo "Piranha" Chonan Vs. Daijiro Matsui
Name Ryo Chonan Ryo Chonan
Height 5′ 9″ (175.26 cm)
Weight 171 (77.56 kg)
Record 22-13-0
Team U-File Camp
VS
Name Daijiro Matsui No Headshot Available
Height 5′ 9″ (175.26 cm)
Weight 199 (90.26 kg)
Record 11-24-6
Team Takada Dojo
Ryo Chonan Wins by Decision (Majority Decision) After 3 Round(s)