Search
Search
Search
 

Shooto: Shooting Star Official Results

July 30, 2006 - 12:00 AM
Kitazawa Town Hall
, Tokyo Japan
- Event Sanctioned By ISC (Shooto)

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Seiji Furukawa Yoshinori Ashikawa TKO/RSC 2nd 1:54
[detail] Jyoji Shimada Yosuke Ebihara Decision 2nd 5:00
[detail] Sakae Kasuya Tomonori Taniguchi Decision 2nd 5:00
[detail] Ryuichi Miki v. Suguru Inoue was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Yoshitaro Niimi v. Akihiro Yamazaki was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Akiyo Nishiura Yuji Inoue Decision 2nd 5:00
[detail] Masaaki Sugawara Hayato Sato Decision 2nd 5:00
[detail] Tetsu Suzuki Takahiro Hosoi Submission 2nd 3:02
[detail] Taisuke Okuno Mateus Nechio TKO/RSC 2nd 1:01

Full Results:

Seiji Furukawa Vs. Yoshinori Ashikawa
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Seiji Furukawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-4-0
Team
VS
Name Yoshinori Ashikawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-5-0
Team
Seiji Furukawa Wins by TKO/RSC 1:54 in the 2nd round


Jyoji Shimada Vs. Yosuke Ebihara
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Jyoji Shimada No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-2-0
Team
VS
Name Yosuke Ebihara No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-9-0
Team
Jyoji Shimada Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-19,20-17


Sakae Kasuya Vs. Tomonori Taniguchi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Sakae Kasuya No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-6-3
Team
VS
Name Tomonori Taniguchi No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-5-0
Team
Sakae Kasuya Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-18,20-18


Ryuichi Miki Vs. Suguru Inoue
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Ryuichi Miki No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-10-4
Team
VS
Name Suguru Inoue No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-0-1
Team
Draw 5:00 in the 2nd round


Yoshitaro Niimi Vs. Akihiro Yamazaki
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yoshitaro Niimi No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-7-1
Team
VS
Name Akihiro Yamazaki No Headshot Available
Height
Weight
Record 12-10-2
Team
Draw 5:00 in the 2nd round


Akiyo "Wicky" Nishiura Vs. Yuji Inoue
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Akiyo Nishiura No Headshot Available
Height 5′ 7″ (170.18 cm)
Weight 160 (72.57 kg)
Record 10-7-1
Team Shooting Gym Yokohama
VS
Name Yuji Inoue No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-6-1
Team
Akiyo Nishiura Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 19-18,20-19,20-19


Masaaki Sugawara Vs. Hayato Sato
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Masaaki Sugawara No Headshot Available
Height
Weight
Record 17-10-1
Team
VS
Name Hayato Sato No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-8-4
Team
Masaaki Sugawara Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 20-19,19-19,20-19


Tetsu "Hadairo" Suzuki Vs. Takahiro Hosoi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Tetsu Suzuki No Headshot Available
Height
Weight 135 (61.23 kg)
Record 12-11-3
Team
VS
Name Takahiro Hosoi No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-8-3
Team Paraestra Matsudo
Tetsu Suzuki Wins by Submission (Neck Crank) 3:02 in the 2nd round


Taisuke Okuno Vs. Mateus Nechio
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Taisuke Okuno No Headshot Available
Height
Weight
Record 10-7-1
Team
VS
Name Mateus Nechio No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-6-0
Team
Taisuke Okuno Wins by TKO/RSC 1:01 in the 2nd round