Search
Search
Search
 

Deep: 26th Impact Official Results

October 10, 2006 - 12:00 AM
Korakuen Hall
Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Seigo Mizukuchi Taka Kunou TKO/RSC 1st
[detail] Tsuyoshi Kurihara Mu Jin Na Submission 2nd 1:14
[detail] Hiroshi Nakano Hirokazu Konno TKO/RSC 1st 1:55
[detail] Dong Hyun Kim Kosei Kubota KO 1st 2:46
[detail] Sen Nakadai Noboru Onishi KO 1st 1:57
[detail] Takahiro Kamikozono Kosuke Umeda Submission 1st
[detail] Hidehiko Hasegawa Ken Hamamura Submission 1st 3:22
[detail] Flavio Luiz de Moura Daijiro Matsui Decision 2nd
[detail] Kazunori Yokota Michihiro Omigawa Decision 2nd
[detail] Fabricio Monteiro Jutaro Nakao Decision 2nd
[detail] Masakazu Imanari Takeshi Yamazaki KO 3rd 1:49

Full Results:

Seigo Mizukuchi Vs. Taka Kunou
Name Seigo Mizukuchi No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-1-0
Team
VS
Name Taka Kunou No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-2-0
Team
Seigo Mizukuchi Wins by TKO/RSC in the 1st round


Tsuyoshi Kurihara Vs. Mu Jin Na
Name Tsuyoshi Kurihara No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-7-2
Team Team Rouken
VS
Name Mu Jin Na No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-4-0
Team
Tsuyoshi Kurihara Wins by Submission (Arm Bar) 1:14 in the 2nd round


Hiroshi Nakano Vs. Hirokazu "Bull" Konno
Name Hiroshi Nakano No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-2-0
Team
VS
Name Hirokazu Konno No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-4-0
Team
Hiroshi Nakano Wins by TKO/RSC 1:55 in the 1st round


Dong Hyun Kim Vs. Kosei Kubota
Name Dong Hyun Kim Dong Hyun Kim
Height 6′ 1″ (185.42 cm)
Weight 170 (77.11 kg)
Record 25-9-3
Team
VS
Name Kosei Kubota No Headshot Available
Height
Weight 0 (0 kg)
Record 28-37-15
Team
Dong Hyun Kim Wins by KO 2:46 in the 1st round


Sen Nakadai Vs. Noboru Onishi
Name Sen Nakadai No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-12-3
Team Pancrase Tokyo
VS
Name Noboru Onishi No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-3-1
Team
Sen Nakadai Wins by KO 1:57 in the 1st round


Takahiro "Hiro" Kamikozono Vs. Kosuke Umeda
Name Takahiro Kamikozono No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-4-0
Team
VS
Name Kosuke Umeda No Headshot Available
Height
Weight 155 (70.31 kg)
Record 9-13-0
Team
Takahiro Kamikozono Wins by Submission (Heel Hook) in the 1st round


Hidehiko Hasegawa Vs. Ken Hamamura
Name Hidehiko Hasegawa No Headshot Available
Height 5′ 6″ (167.64 cm)
Weight 167 (75.75 kg)
Record 17-18-3
Team Sk Absolute
VS
Name Ken Hamamura No Headshot Available
Height
Weight 176 (79.83 kg)
Record 11-8-4
Team
Hidehiko Hasegawa Wins by Submission (Heel Hook) 3:22 in the 1st round


Flavio Luiz de Moura Vs. Daijiro Matsui
Name Flavio Luiz de Moura No Headshot Available
Height 5′ 9″ (175.26 cm)
Weight 175 (79.38 kg)
Record 18-7-0
Team Gracie Barra
VS
Name Daijiro Matsui No Headshot Available
Height 5′ 9″ (175.26 cm)
Weight 199 (90.26 kg)
Record 11-24-6
Team Takada Dojo
Flavio Luiz de Moura Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Kazunori Yokota Vs. Michihiro Omigawa
Name Kazunori Yokota No Headshot Available
Height
Weight
Record 21-4-2
Team
VS
Name Michihiro Omigawa No Headshot Available
Height 5′ 6″ (167.64 cm)
Weight 145 (65.77 kg)
Record 14-14-0
Team
Kazunori Yokota Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s)


Fabricio Monteiro Vs. Jutaro Nakao
Name Fabricio Monteiro No Headshot Available
Height
Weight
Record 18-8-0
Team
VS
Name Jutaro Nakao No Headshot Available
Height 5′ 9″ (175.26 cm)
Weight 170 (77.11 kg)
Record 24-15-4
Team Shooto Gym Osaka
Fabricio Monteiro Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Masakazu Imanari Vs. Takeshi Yamazaki
Name Masakazu Imanari Masakazu Imanari
Height
Weight 145 (65.77 kg)
Record 28-14-1
Team Team Rouken
VS
Name Takeshi Yamazaki No Headshot Available
Height 5′ 9″ (175.26 cm)
Weight 162 (73.48 kg)
Record 11-10-1
Team Team Grabaka
Masakazu Imanari Wins by KO 1:49 in the 3rd round