Search
Search
Search
 

Pancrase - Progress Tour 3 Official Results

March 11, 2012 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Takenori Sato Kiichi Kunimoto Decision 3rd
[detail] Shintaro Ishiwatari Tashiro Nishiuchi Decision 3rd
[detail] Jonathan Shores Masakazu Takafuji TKO/RSC 2nd 1:32
[detail] Motonobu Tezuka Tatsuya So TKO/RSC 2nd 1:12
[detail] Yuta Numakura v. Seiya Kawahara was declared no contest No Contest 1st 4:44
[detail] Soari Ishioka Tomomi Sunaba Submission 2nd 1:04
[detail] Shingo Suzuki Kenta Takagi KO 1st 0:20
[detail] Shinsho Anzai Yuji Sakuragi Decision 2nd
[detail] Masahiro Toryu v. Juntaro Ami was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Shino VanHoose Kimie Okada Submission 1st 2:40
[detail] Seiki Ryo Junya Nishikawa TKO/RSC 2nd 3:47
[detail] Keigo Hirayama v. Koichi Sugai was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Naoto Miyazaki Takatoshi Matsumoto KO 1st 2:40
[detail] Yuki Baba Kenta Nakamura TKO/RSC 1st 0:17
[detail] Suguru Hayasaka Toshiteru Ishii Submission 2nd 1:36
[detail] Toru Kanamori Kazuki Nomoto Decision 2nd
[detail] Kohei Tokeshi Tomoharu Toda Decision 2nd
[detail] Yasutaka Koga Haruki Nakayama Decision 2nd
[detail] Toshikazu Suzuki Christopher Yeagley TKO/RSC 2nd 4:27

Full Results:

Takenori Sato Vs. Kiichi Kunimoto
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Takenori Sato No Headshot Available
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 170 (77.11 kg)
Record 14-10-6
Team
VS
Name Kiichi Kunimoto No Headshot Available
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 170 (77.11 kg)
Record 14-5-2
Team
Takenori Sato Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s)


Shintaro Ishiwatari Vs. Tashiro Nishiuchi
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Shintaro Ishiwatari No Headshot Available
Height
Weight
Record 16-4-2
Team
VS
Name Tashiro Nishiuchi Tashiro Nishiuchi
Height
Weight
Record 8-7-9
Team U-File Camp
Shintaro Ishiwatari Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s)


Jonathan Shores Vs. Masakazu Takafuji
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Jonathan Shores No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-3-0
Team
VS
Name Masakazu Takafuji No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-7-0
Team
Jonathan Shores Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 1:32 in the 2nd round


Motonobu Tezuka Vs. Tatsuya So
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Motonobu Tezuka No Headshot Available
Height 5′ 7″ (170.18 cm)
Weight 135 (61.23 kg)
Record 17-8-3
Team
VS
Name Tatsuya So No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-13-4
Team
Motonobu Tezuka Wins by TKO/RSC (Doctor Stoppage) 1:12 in the 2nd round


Yuta Numakura Vs. Seiya Kawahara
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yuta Numakura No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-4-1
Team
VS
Name Seiya Kawahara No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-4-0
Team
No Contest 4:44 in the 1st round


Soari Ishioka Vs. Tomomi "Windy Tomomi" Sunaba
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Soari Ishioka No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-0-0
Team
VS
Name Tomomi Sunaba No Headshot Available
Height
Weight 0 (0 kg)
Record 13-11-0
Team
Soari Ishioka Wins by Submission (Arm Bar) 1:04 in the 2nd round


Shingo Suzuki Vs. Kenta Takagi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Shingo Suzuki No Headshot Available
Height
Weight
Record 12-7-2
Team
VS
Name Kenta Takagi No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-10-0
Team
Shingo Suzuki Wins by KO (Strike) 0:20 in the 1st round


Shinsho Anzai Vs. Yuji Sakuragi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Shinsho Anzai No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-2-0
Team
VS
Name Yuji Sakuragi No Headshot Available
Height 5′ 7″ (170.18 cm)
Weight 214 (97.07 kg)
Record 13-22-1
Team
Shinsho Anzai Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Masahiro Toryu Vs. Juntaro Ami
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Masahiro Toryu No Headshot Available
Height
Weight 170 (77.11 kg)
Record 9-7-7
Team
VS
Name Juntaro Ami No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-6-1
Team
Draw (Unanimous Draw) 5:00 in the 2nd round


Shino VanHoose Vs. Kimie Okada
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Shino VanHoose No Headshot Available
Height
Weight 105 (47.63 kg)
Record 3-3-0
Team
VS
Name Kimie Okada No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-5-1
Team
Shino VanHoose Wins by Submission (Arm Bar) 2:40 in the 1st round


Seiki Ryo Vs. Junya Nishikawa
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Seiki Ryo No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-7-3
Team Power Of Dream
VS
Name Junya Nishikawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-7-0
Team
Seiki Ryo Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 3:47 in the 2nd round


Keigo Hirayama Vs. Koichi Sugai
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Keigo Hirayama No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-9-5
Team
VS
Name Koichi Sugai No Headshot Available
Height
Weight 0 (0 kg)
Record 4-0-4
Team
Draw (Unanimous Draw) 5:00 in the 2nd round


Naoto Miyazaki Vs. Takatoshi Matsumoto
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Naoto Miyazaki No Headshot Available
Height
Weight
Record 10-4-1
Team
VS
Name Takatoshi Matsumoto No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-4-0
Team
Naoto Miyazaki Wins by KO (Strike) 2:40 in the 1st round


Yuki Baba Vs. Kenta Nakamura
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yuki Baba No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-4-0
Team
VS
Name Kenta Nakamura No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-5-1
Team Zendokai
Yuki Baba Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 0:17 in the 1st round


Suguru Hayasaka Vs. Toshiteru Ishii
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Suguru Hayasaka No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-3-4
Team
VS
Name Toshiteru Ishii No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-7-3
Team Tiger Place
Suguru Hayasaka Wins by Submission (Heel Hook) 1:36 in the 2nd round


Toru Kanamori Vs. Kazuki Nomoto
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Toru Kanamori No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-3-0
Team
VS
Name Kazuki Nomoto No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-0
Team
Toru Kanamori Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Kohei Tokeshi Vs. Tomoharu Toda
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kohei Tokeshi No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-3-0
Team
VS
Name Tomoharu Toda No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-9-2
Team
Kohei Tokeshi Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Yasutaka Koga Vs. Haruki Nakayama
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yasutaka Koga No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-3-1
Team
VS
Name Haruki Nakayama No Headshot Available
Height
Weight 125 (56.7 kg)
Record 5-7-1
Team
Yasutaka Koga Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Toshikazu Suzuki Vs. Christopher Yeagley
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Toshikazu Suzuki No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-4-0
Team
VS
Name Christopher Yeagley No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-2-0
Team
Toshikazu Suzuki Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 4:27 in the 2nd round