Search
Search
Search
 

Shooto - 2nd Round 2014 Official Results

March 16, 2014 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Tyson Nobumitsu Shinji Sasaki KO 0th 0:00 Title Fight
[detail] Yuta Nezu Kota Onojima Decision 3rd Title Fight
[detail] Ryogo Takahashi Taiki Tsuchiya TKO/RSC 2nd 3:27
[detail] Nobita Naito Yuki Shojo Decision 3rd
[detail] Naohiro Mizuno Keisuke Fujiwara Decision 3rd
[detail] Masayoshi Kato Atsushi Takeuchi Decision 3rd
[detail] Ken Asuka Tateo Iino Decision 3rd
[detail] Yutaka Saito v. Kazuhide Shirota was declared a draw Draw 3rd 5:00
[detail] Kazumasa Sugawara Takayuki Kobayashi TKO/RSC 1st 5:00

Full Results:

Title Fight Shinji Sasaki Vs. Tyson Nobumitsu
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5) - Fight was for the Welterweight Title
Name Shinji Sasaki No Headshot Available
Height
Weight
Record 13-8-3
Team
VS
Name Tyson Nobumitsu No Headshot Available
Height
Weight 170 (77.11 kg)
Record 1-0-0
Team
Tyson Nobumitsu Wins by KO 0:00 in the 0th round


Title Fight Kota Onojima Vs. Yuta Nezu
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5) - Fight was for the Featherweight Title
Name Kota Onojima No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-4-1
Team
VS
Name Yuta Nezu No Headshot Available
Height 5′ 5″ (165.1 cm)
Weight 132 (59.87 kg)
Record 16-6-0
Team
Yuta Nezu Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s)


Taiki Tsuchiya Vs. Ryogo Takahashi
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Taiki Tsuchiya No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-5-0
Team
VS
Name Ryogo Takahashi No Headshot Available
Height
Weight 143 (64.86 kg)
Record 5-3-0
Team
Ryogo Takahashi Wins by TKO/RSC 3:27 in the 2nd round


Yuki Shojo Vs. Nobita Naito
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Yuki Shojo No Headshot Available
Height 5′ 5″ (165.1 cm)
Weight 123 (55.79 kg)
Record 14-8-2
Team
VS
Name Nobita Naito No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-0-0
Team
Nobita Naito Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s)


Naohiro Mizuno Vs. Keisuke Fujiwara
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Naohiro Mizuno No Headshot Available
Height 0′ 0″ (0 cm)
Weight 0 (0 kg)
Record 9-7-2
Team
VS
Name Keisuke Fujiwara No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-10-2
Team
Naohiro Mizuno Wins by Decision (Split Decision) After 3 Round(s)


Masayoshi "Macho The Butterfly" Kato Vs. Atsushi Takeuchi
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Masayoshi Kato No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-6-1
Team
VS
Name Atsushi Takeuchi No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-10-5
Team
Masayoshi Kato Wins by Decision After 3 Round(s)


Tateo Iino Vs. Ken Asuka
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Tateo Iino No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-4-1
Team
VS
Name Ken Asuka No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-0-0
Team
Ken Asuka Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s)


Yutaka Saito Vs. Kazuhide Shirota
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Yutaka Saito No Headshot Available
Height
Weight 145 (65.77 kg)
Record 9-1-2
Team
VS
Name Kazuhide Shirota No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-3-4
Team
Draw 5:00 in the 3rd round


Takayuki "coBa" Kobayashi Vs. Kazumasa Sugawara
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Takayuki Kobayashi No Headshot Available
Height
Weight 155 (70.31 kg)
Record 6-8-1
Team
VS
Name Kazumasa Sugawara No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-3-1
Team
Kazumasa Sugawara Wins by TKO/RSC 5:00 in the 1st round