Search
Search
Search
 

Deep - Cage Impact Tokyo Official Results

June 15, 2013 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] DooHo Choi Shoji Maruyama TKO/RSC 2nd 2:33
[detail] Ryuta Sakurai Yuji Sakuragi KO 1st 1:04
[detail] Katsunori Kikuno Jutaro Nakao KO 1st 1:07
[detail] Kazunori Yokota Eun Kyum Kim Submission 1st 4:02
[detail] Jong Wang Kim Seigo Mizuguchi TKO/RSC 1st 0:37
[detail] Shunsuke Inoue Atsushi Yamada TKO/RSC 2nd 0:16
[detail] Yuki Okano Yoshitomo Watanabe TKO/RSC 2nd 0:26
[detail] Koichi Ishizuka Yoshiki Harada Submission 1st 3:54
[detail] Sanshiro Nakakura Takahiro Kawanaka Submission 1st 3:32
[detail] Harushige Shinokawa Roy Roy Decision 3rd
[detail] Hideki Sekine Ryo Sakai Decision 3rd
[detail] Hayato Suzuki Kota Ishibashi Submission 2nd 0:44
[detail] Yasaku Fujisawa Tatsuya Tomozane Decision 3rd

Full Results:

DooHo Choi Vs. Shoji Maruyama
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name DooHo Choi No Headshot Available
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 170 (77.11 kg)
Record 8-0-0
Team
VS
Name Shoji Maruyama No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-4-0
Team
DooHo Choi Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 2:33 in the 2nd round


Ryuta Sakurai Vs. Yuji Sakuragi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Ryuta Sakurai No Headshot Available
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 187 (84.82 kg)
Record 21-19-5
Team Tops
VS
Name Yuji Sakuragi No Headshot Available
Height 5′ 7″ (170.18 cm)
Weight 214 (97.07 kg)
Record 13-22-1
Team
Ryuta Sakurai Wins by KO (Strike) 1:04 in the 1st round


Katsunori Kikuno Vs. Jutaro Nakao
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Katsunori Kikuno No Headshot Available
Height 5′ 8″ (172.72 cm)
Weight 155 (70.31 kg)
Record 18-6-2
Team
VS
Name Jutaro Nakao No Headshot Available
Height 5′ 9″ (175.26 cm)
Weight 170 (77.11 kg)
Record 24-15-4
Team Shooto Gym Osaka
Katsunori Kikuno Wins by KO (Strike) 1:07 in the 1st round


Kazunori Yokota Vs. Eun Kyum Kim
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kazunori Yokota No Headshot Available
Height
Weight
Record 22-4-2
Team
VS
Name Eun Kyum Kim No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-2-0
Team
Kazunori Yokota Wins by Submission (Keylock) 4:02 in the 1st round


Jong Wang Kim Vs. Seigo Mizuguchi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Jong Wang Kim No Headshot Available
Height
Weight 0 (0 kg)
Record 3-2-0
Team
VS
Name Seigo Mizuguchi No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-12-0
Team
Jong Wang Kim Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 0:37 in the 1st round


Shunsuke Inoue Vs. Atsushi Yamada
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Shunsuke Inoue No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-7-1
Team
VS
Name Atsushi Yamada No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-3-0
Team
Shunsuke Inoue Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 0:16 in the 2nd round


Yuki Okano Vs. Yoshitomo Watanabe
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yuki Okano No Headshot Available
Height
Weight 170 (77.11 kg)
Record 8-7-1
Team
VS
Name Yoshitomo Watanabe No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-11-0
Team
Yuki Okano Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 0:26 in the 2nd round


Koichi Ishizuka Vs. Yoshiki Harada
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Koichi Ishizuka No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-0-1
Team
VS
Name Yoshiki Harada No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-6-0
Team
Koichi Ishizuka Wins by Submission (Rear Naked Choke) 3:54 in the 1st round


Sanshiro Nakakura Vs. Takahiro Kawanaka
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Sanshiro Nakakura No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-1-0
Team
VS
Name Takahiro Kawanaka No Headshot Available
Height
Weight 185 (83.91 kg)
Record 5-4-0
Team
Sanshiro Nakakura Wins by Submission (Rear Naked Choke) 3:32 in the 1st round


Harushige Shinokawa Vs. Roy Roy
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Harushige Shinokawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-2-1
Team
VS
Name Roy Roy No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-1-0
Team
Harushige Shinokawa Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s)


Hideki Sekine Vs. Ryo Sakai
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hideki Sekine No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-0-0
Team
VS
Name Ryo Sakai No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-4-0
Team
Hideki Sekine Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s)


Hayato Suzuki Vs. Kota Ishibashi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hayato Suzuki No Headshot Available
Height
Weight
Record 13-1-0
Team
VS
Name Kota Ishibashi No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-6-1
Team
Hayato Suzuki Wins by Submission (Rear Naked Choke) 0:44 in the 2nd round


Yasaku Fujisawa Vs. Tatsuya Tomozane
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yasaku Fujisawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-0-0
Team
VS
Name Tatsuya Tomozane No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-2-0
Team
Yasaku Fujisawa Wins by Decision (Split Decision) After 3 Round(s)