Search
Search
Search
 

Shooto - Kitazawa 4 Official Results

September 17, 2010 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Fumihiko Kawamura Yoshikazu Fujiishi Decision 2nd
[detail] Hiroyuki Shida Shuichiro Okumura TKO/RSC 1st 3:43
[detail] Yasutaka Ishigami Yoshiyuki Takano Decision 2nd
[detail] Yuta Sasaki Motohiro Takenawa Decision 2nd
[detail] Koji Nishioka Masato Fujiwara Decision 2nd
[detail] Kenichi Sawada Jun Nabeshima TKO/RSC 2nd 1:24
[detail] Paulo Milano Jin Kazeta Decision 2nd
[detail] Yusei Shimokawa Yusuke Sato Decision 2nd

Full Results:

Fumihiko Kawamura Vs. Yoshikazu Fujiishi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Fumihiko Kawamura No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-3-0
Team
VS
Name Yoshikazu Fujiishi No Headshot Available
Height
Weight 155 (70.31 kg)
Record 1-7-3
Team
Fumihiko Kawamura Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-18,20-18


Hiroyuki Shida Vs. Shuichiro Okumura
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hiroyuki Shida No Headshot Available
Height
Weight 114 (51.71 kg)
Record 1-4-0
Team
VS
Name Shuichiro Okumura No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-6-1
Team
Hiroyuki Shida Wins by TKO/RSC 3:43 in the 1st round


Yasutaka Ishigami Vs. Yoshiyuki Takano
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yasutaka Ishigami No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-3-3
Team
VS
Name Yoshiyuki Takano No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-5-0
Team
Yasutaka Ishigami Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-19,20-18


Yuta "Ulka" Sasaki Vs. Motohiro Takenawa
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yuta Sasaki No Headshot Available
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 135 (61.23 kg)
Record 14-3-2
Team
VS
Name Motohiro Takenawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-4-1
Team
Yuta Sasaki Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-15,20-18,19-18


Koji Nishioka Vs. Masato Fujiwara
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Koji Nishioka No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-5-3
Team
VS
Name Masato Fujiwara No Headshot Available
Height
Weight 154 (69.85 kg)
Record 5-14-7
Team Paraestra Tokyo
Koji Nishioka Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 20-18,19-19,20-19


Kenichi Sawada Vs. Jun Nabeshima
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kenichi Sawada No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-21-4
Team Paraestra Tokyo
VS
Name Jun Nabeshima No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-6-2
Team
Kenichi Sawada Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from a Cut) 1:24 in the 2nd round


Paulo Milano Vs. Jin Kazeta
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Paulo Milano No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-5-1
Team
VS
Name Jin Kazeta No Headshot Available
Height
Weight 143 (64.86 kg)
Record 7-10-2
Team Philoctetes Niigata
Paulo Milano Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 20-18,19-17,19-19


Yusei Shimokawa Vs. Yusuke Sato
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yusei Shimokawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-12-1
Team
VS
Name Yusuke Sato No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-1
Team
Yusei Shimokawa Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-19,20-19,20-18