Search
Search
Search
 

Shooto - Gig Tokyo 4 Official Results

April 24, 2010 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Akira Okada Hideto Kondo Decision 2nd
[detail] Atsushi Mochizuki Hiroyuki Shida KO 1st 0:38
[detail] Yoshinori Takahashi Keiji Sakuta Decision 2nd
[detail] Yuki Yasunaga Satoru Enomoto TKO/RSC 2nd 0:41
[detail] Kota Shimoishi Daisuke Hoshino Submission 2nd 3:02
[detail] Masumi Tozawa Yusuke Honma Decision 2nd
[detail] Jin Akimoto Kenji Hosoya Submission 1st 1:46
[detail] Toshimichi Akagi Nozomi Otsuka Submission 1st 1:45
[detail] Takuya Mori Yusei Shimokawa Decision 3rd
[detail] Fumihiro Kitahara Masaaki Sugawara Decision 3rd

Full Results:

Akira Okada Vs. Hideto Kondo
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Akira Okada No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-3-4
Team
VS
Name Hideto Kondo No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-7-4
Team
Akira Okada Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-18,20-18


Atsushi Mochizuki Vs. Hiroyuki Shida
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Atsushi Mochizuki No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-4-0
Team
VS
Name Hiroyuki Shida No Headshot Available
Height
Weight 114 (51.71 kg)
Record 1-4-0
Team
Atsushi Mochizuki Wins by KO 0:38 in the 1st round


Yoshinori Takahashi Vs. Keiji Sakuta
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yoshinori Takahashi No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-7-0
Team
VS
Name Keiji Sakuta No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-7-0
Team
Yoshinori Takahashi Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 20-19,20-18,19-19


Yuki Yasunaga Vs. Satoru Enomoto
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yuki Yasunaga No Headshot Available
Height
Weight
Record 12-6-1
Team
VS
Name Satoru Enomoto No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Yuki Yasunaga Wins by TKO/RSC 0:41 in the 2nd round


Kota Shimoishi Vs. Daisuke Hoshino
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kota Shimoishi No Headshot Available
Height
Weight
Record 10-3-1
Team
VS
Name Daisuke Hoshino No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-7-1
Team
Kota Shimoishi Wins by Submission (Rear Naked Choke) 3:02 in the 2nd round


Masumi Tozawa Vs. Yusuke Honma
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Masumi Tozawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-3-1
Team
VS
Name Yusuke Honma No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-2-0
Team
Masumi Tozawa Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 19-19,19-18,19-18


Jin Akimoto Vs. Kenji Hosoya
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Jin Akimoto Jin Akimoto
Height 5′ 6″ (167.64 cm)
Weight 130 (58.97 kg)
Record 12-11-4
Team K'z Factory
VS
Name Kenji Hosoya No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-3-1
Team
Jin Akimoto Wins by Submission (Choke) 1:46 in the 1st round


Toshimichi Akagi Vs. Nozomi Otsuka
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Toshimichi Akagi No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-8-3
Team
VS
Name Nozomi Otsuka No Headshot Available
Height
Weight 125 (56.7 kg)
Record 3-1-1
Team
Toshimichi Akagi Wins by Submission (Rear Naked Choke) 1:45 in the 1st round


Takuya Mori Vs. Yusei Shimokawa
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Takuya Mori No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-4-0
Team
VS
Name Yusei Shimokawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-12-1
Team
Takuya Mori Wins by Decision (Unanimous Decision) After 3 Round(s) 30-28,30-28,29-28


Fumihiro Kitahara Vs. Masaaki Sugawara
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Fumihiro Kitahara No Headshot Available
Height
Weight 125 (56.7 kg)
Record 10-5-1
Team
VS
Name Masaaki Sugawara No Headshot Available
Height
Weight
Record 17-10-1
Team
Fumihiro Kitahara Wins by Decision (Majority Decision) After 3 Round(s) 30-28,29-28,29-29