Search
Search
Search
 

Deep - Cage Impact 2012 in Tokyo: 2nd Round Official Results

December 8, 2012 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Katsunori Kikuno Luiz Andrade I KO 1st 0:08
[detail] Taiki Hata Yoshiki Harada TKO/RSC 2nd 4:33
[detail] Tatsumitsu Wada v. Yusaku Nakamura was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Yuki Motoya Yuya Shibata Decision 2nd
[detail] Takafumi Otsuka Seiji Akao Decision 2nd
[detail] Hirohide Fujinuma Seigo Mizuguchi TKO/RSC 2nd 4:15
[detail] Ken Hasegawa Peter Tornow Decision 2nd
[detail] Yutaka Kobayashi v. Ryosuke Togashi was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Sotaro Kojima v. Hideki Kiyota was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Shota Shidochi Takahiro Kajita Decision 2nd
[detail] Naoto Miyazaki Yu Kijima TKO/RSC 1st 0:41
[detail] Hidetora Hidetora Chow Tegi Decision 2nd

Full Results:

Katsunori Kikuno Vs. Luiz Andrade I
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Katsunori Kikuno No Headshot Available
Height 5′ 8″ (172.72 cm)
Weight 155 (70.31 kg)
Record 18-6-2
Team
VS
Name Luiz Andrade I No Headshot Available
Height
Weight 154 (69.85 kg)
Record 7-7-3
Team
Katsunori Kikuno Wins by KO (Strike) 0:08 in the 1st round


Taiki Hata Vs. Yoshiki Harada
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Taiki Hata No Headshot Available
Height 5′ 7″ (170.18 cm)
Weight 155 (70.31 kg)
Record 9-3-3
Team
VS
Name Yoshiki Harada No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-6-0
Team
Daikii Hata Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 4:33 in the 2nd round


Tatsumitsu Wada Vs. Yusaku Nakamura
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Tatsumitsu Wada No Headshot Available
Height
Weight
Record 10-8-1
Team
VS
Name Yusaku Nakamura No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-3-1
Team
Draw (Majority Draw) 5:00 in the 2nd round


Yuki Motoya Vs. Yuya Shibata
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yuki Motoya No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-1-0
Team
VS
Name Yuya Shibata No Headshot Available
Height
Weight
Record 10-3-0
Team
Yuki Motoya Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Takafumi Otsuka Vs. Seiji Akao
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Takafumi Otsuka No Headshot Available
Height
Weight
Record 14-10-0
Team
VS
Name Seiji Akao No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-8-2
Team
Takafumi Otsuka Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Hirohide Fujinuma Vs. Seigo Mizuguchi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hirohide Fujinuma No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-6-2
Team Aramusha
VS
Name Seigo Mizuguchi No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-12-0
Team
Hirohide Fujinuma Wins by TKO/RSC (Doctor Stoppage) 4:15 in the 2nd round


Ken Hasegawa Vs. Peter Tornow
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Ken Hasegawa No Headshot Available
Height 5′ 11″ (180.34 cm)
Weight 205 (92.99 kg)
Record 10-0-0
Team
VS
Name Peter Tornow No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-0
Team
Ken Hasegawa Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Yutaka Kobayashi Vs. Ryosuke Togashi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yutaka Kobayashi No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-8-1
Team
VS
Name Ryosuke Togashi No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-8-1
Team
Draw (Split Draw) 5:00 in the 2nd round


Sotaro Kojima Vs. Hideki Kiyota
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Sotaro Kojima No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-3-4
Team
VS
Name Hideki Kiyota No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-3-2
Team
Draw (Majority Draw) 5:00 in the 2nd round


Shota Shidochi Vs. Takahiro Kajita
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Shota Shidochi No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-0
Team
VS
Name Takahiro Kajita No Headshot Available
Height
Weight
Record 12-11-3
Team
Shota Shidochi Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Naoto Miyazaki Vs. Yu Kijima
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Naoto Miyazaki No Headshot Available
Height
Weight
Record 10-4-1
Team
VS
Name Yu Kijima No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-2-0
Team
Naoto Miyazaki Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 0:41 in the 1st round


Hidetora Hidetora Vs. Chow Tegi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hidetora Hidetora No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-7-1
Team
VS
Name Chow Tegi No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Hidetora Hidetora Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)