Search
Search
Search
 

Grachan 3 Official Results

November 29, 2009 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Noah Villanueva Hiromu Nagato Submission 1st 0:51
[detail] Minoru Kato v. Ji Hoon Kim was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Kensaku Nakamura Naoki Takahashi Decision 2nd
[detail] Koichi Sugi Bubba The Baby KO 1st 0:07
[detail] Yoshiki Harada Ryosuke Taihei Submission 1st 2:13
[detail] Akihiro Sakurai Motoki Awaji Decision 2nd
[detail] Kazutoshi Fujita Susumu Doshita TKO/RSC 2nd 1:06
[detail] DooHo Choi Takashi Matsuoka Submission 1st 1:05
[detail] Tsutomu Inaba Elichiro Hayashi Decision 2nd
[detail] Hideyuki Noro Katsuya Nagamine Decision 2nd
[detail] Yosuke Notsu So Masuda TKO/RSC 1st 1:57
[detail] Chikara Shimabukuro v. Shun Yoshioka was declared a draw Draw 2nd 3:00

Full Results:

Noah Villanueva Vs. Hiromu Nagato
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Noah Villanueva No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-0
Team
VS
Name Hiromu Nagato No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-3-0
Team
Noah Villanueva Wins by Submission (Rear Naked Choke) 0:51 in the 1st round


Minoru Kato Vs. Ji Hoon Kim
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Minoru Kato No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-9-1
Team
VS
Name Ji Hoon Kim No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-6-1
Team
Draw 5:00 in the 2nd round


Kensaku Nakamura Vs. Naoki Takahashi
Fight was scheduled for 2 rounds (3x3)
Name Kensaku Nakamura No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-3-3
Team
VS
Name Naoki Takahashi No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-0
Team
Kensaku Nakamura Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Koichi Sugi Vs. Bubba The Baby
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Koichi Sugi No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-2-0
Team
VS
Name Bubba The Baby No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Koichi Sugi Wins by KO (Strike) 0:07 in the 1st round


Yoshiki Harada Vs. Ryosuke Taihei
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yoshiki Harada No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-6-0
Team
VS
Name Ryosuke Taihei No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-3-0
Team
Yoshiki Harada Wins by Submission (Triangle Choke) 2:13 in the 1st round


Akihiro Sakurai Vs. Motoki Awaji
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Akihiro Sakurai No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-5-1
Team
VS
Name Motoki Awaji No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Akihiro Sakurai Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Kazutoshi Fujita Vs. Susumu Doshita
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kazutoshi Fujita No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-2-0
Team
VS
Name Susumu Doshita No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Kazutoshi Fujita Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 1:06 in the 2nd round


DooHo Choi Vs. Takashi Matsuoka
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name DooHo Choi No Headshot Available
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 170 (77.11 kg)
Record 8-0-0
Team
VS
Name Takashi Matsuoka No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-3-1
Team
DooHo Choi Wins by Submission (Arm Bar) 1:05 in the 1st round


Tsutomu Inaba Vs. Elichiro Hayashi
Fight was scheduled for 2 rounds (3x3)
Name Tsutomu Inaba No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-4-0
Team
VS
Name Elichiro Hayashi No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-2-0
Team
Tsutomu Inaba Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Hideyuki Noro Vs. Katsuya Nagamine
Fight was scheduled for 2 rounds (3x3)
Name Hideyuki Noro No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-0
Team
VS
Name Katsuya Nagamine No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-2-0
Team
Hideyuki Noro Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s)


Yosuke Notsu Vs. So Masuda
Fight was scheduled for 2 rounds (3x3)
Name Yosuke Notsu No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-6-0
Team
VS
Name So Masuda No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Yosuke Notsu Wins by TKO/RSC (Referee Stoppage from Strikes) 1:57 in the 1st round


Chikara Shimabukuro Vs. Shun Yoshioka
Fight was scheduled for 2 rounds (3x3)
Name Chikara Shimabukuro No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-8-3
Team
VS
Name Shun Yoshioka No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-1
Team
Draw 3:00 in the 2nd round