Search
Search
Search
 

Shooto Featherweight Title History

Date Title Holder Defeated Event Notes
09/27/2014 Yuta Nezu Keita Ishibashi Shooto - 7th Round 2014
07/19/2014 Keita Ishibashi Naohiro Mizuno Shooto - Gig Tokyo 17
03/16/2014 Yuta Nezu Kota Onojima Shooto - 2nd Round 2014
05/18/2012 Hiromasa Ougikubo Koetsu Okazaki Shooto 2012 - 5th Round
04/03/2011 Hiromasa Ougikubo Teruyuki Matsumoto Shooto Border 7: Spring Thunder
03/28/2008 Hideki Kadowaki Akitoshi "Ironman" Tamura Professional Shooto Japan: Back to Our Roots 8
07/21/2006 Akitoshi Hokazono Kenji Osawa Professional Shooto JAPAN 2006
11/12/2004 Ryota Matsune Kentaro Imaizumi Shooto : Wanna Shooto 2004
08/10/2003 Ryota Matsune Masahiro "Jackal" Oishi Shooto: Professional Shooto in Yokohama
11/25/2001 Masahiro "Jackal" Oishi Mamoru Yamaguchi Shooto: To the Top Vol.10
12/17/2000 Mamoru Yamaguchi Jin Akimoto Shooto: R.E.A.D. 2000 Shooto (Final Act)