Sengoku 11 Full Card

Tuesday, November 03, 2009

Hatsu Hioki [No. 4] (20-3-2) vs. Michihiro Omigawa [No. 19] (7-8-1)

Jorge Santiago [No. 6] (21-7) vs. Mamed Khalidov (19-3-1)

Satoru Kitaoka (25-9-9) [No. 17] vs. Jorge Masvidal (18-4)

Kazunori Yokota (10-2-3) vs. Eiji Mitsuoka (16-6-2)

Kevin Randleman (17-13) vs. Stanislav Nedkov (7-0)

Akihiro Gono (29-15-7) vs. Yoon Young Kim (12-4)

Marlon Sandro (14-1) vs. Yuji Hoshino (16-7-7)

Dave Herman (15-1) vs. Jim York (11-3)

Shigeki Osawa (3-0) vs. Ronnie “Ushiwaka” Mann (16-2-1)

Yuichiro Yajima (9-9-1) vs. Ryota Uozomi (9-2-2)

Hirokazu “Bull” Konno (1-3) vs. Tomoaki Ueyama (2-3)