Akhmat Fight Club - Akhmat Battle 11

November 29, 2015

Grozny, Grozny, Russian Federation

Win

Anzor Abdulkhozyaev

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Amretdin Emomerbekov

0-0-0
Win

Aslahan Dadagov

0-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Denis Kanakov

1-0-0
Win

Kasum Kasumov

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Vyacheslav Irtamaev

3-0-0
Win

Mansur Dzhumburaev

1-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Vitaly Tverdokhlebov

1-0-0
Win

Shamil Dovgeriev

1-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Bekhruz Zukhurov

1-1-0
Win

Imran Bukuev

2-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Ivan Andrushchenko

4-2-0
Win

Khamid Khamzatkhanov

0-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Knee Bar in the 1st round

Sergei Gubin

2-0-0
Win

Khashim Tazurkaev

0-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Stanislav Gorinskiy

1-0-0
Win

Khalid Yunusov

1-2-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Dadahon Khasanov

2-2-0
Win

Khunkar-Pasha Osmaev

3-2-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Ivan Privalov

4-4-0
Win

Selim Agaev

7-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 2nd round

Roman Belogurov

7-3-0
Win

Zelimkhan Betergaraev

1-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Nizambek Zhunusov

1-0-0
Win

Rustam Makhauri

2-2-1
VS 2 Rounds Result Submission Arm Triangle Choke in the 1st round

Vladislav Elbakidze

0-1-0
Win

Apti Bimarzaev

5-2-0
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision

Rustam Aliev

5-1-0
Win

Imran Zhulagov

3-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 2nd round

Dmitry Verbitsky

5-5-0
Win

Akhmed Shervaniev

3-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Vladimir Byalobzitskiy

4-3-0