Ambitions Fighting Championship - Ratiborets 7

March 25, 2017

Rings Arena Ekaterinburg, Ekaterinburg, Russian Federation

Win

Abubakar Agaev

2-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Vyacheslav Dimov

0-1-0

Ilya Lyamanov

1-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round
Win

Arsen Smirnov

0-0-0
Win

Evgeny Bondarev

3-4-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Shodon Pirnazarov

0-0-0
Win

Alexei Shaposhnikov

4-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Corner Stoppage in the 3rd round

Sukhanvar Dustov

0-0-0
Win

Alexander Komisarov

0-0-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Alexei Khakimov

0-1-0
Win

Temirkhan Akhtemirov

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Keylock in the 1st round

Rustam Zimagulov

0-0-0
Win

Dmitriy Kovarskiy

0-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision

Artem Zimagulov

3-0-0
Win

Abdul Almurzaev

2-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 2nd round

Mikhail Balakirev

2-0-0
Win

Vasily Kurochkin

4-2-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Ivan Volodichev

4-6-1
Win

Sukhrob Dovlatov

6-3-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Alexander Bugaytsov

0-0-0
Win

Egor Golubtsov

10-5-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Sergei Andreev

9-5-0
Win

Alberd Zhapuev

7-1-0
Featherweight Title Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Maxim Danilov

4-0-0
Win

Ruslan Rakhmankulov

7-1-0
Lightweight Title Bout VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Vasily Palyuk

8-4-0