BH Sparta 7

September 12, 2015

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Win

Cris Macfer

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Elaine Pantera

Pantera 6-5-0
Win

Haroldo Ferreira de Mello Filho

0-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Vinicius

Magoo 1-1-0
Win

Jean Jean

1-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Joao Paulo

0-1-0
Win

Thiago Henrique

Carrasco 0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Thiago Thiago

1-1-0
Win

Guilherme Pirane Barretinho

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Joao Paulo

0-0-0
Win

Diego Diego

0-1-0
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision

Marcos Antonio

0-1-0
Win

Thiago Thiago

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Lock in the 1st round

Luis Eduardo

0-0-0