Battle of Dmitrov 2

May 13, 2017

Dmitrov, Moscow, Russian Federation

Win

Andrey Malygin

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision

Ivan Galichev

1-0-0
Win

Valery Zabotin

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Dmitry Fedyakov

0-0-0
Win

Stanislav Ermolov

0-2-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Ilya Lazutin

0-1-0
Win

Konstantin Burtsev

1-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Andrey Chernyshev

1-0-0
Win

Grigory Zargarov

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision

Sergey Belashev

0-0-0
Win

Evgeniy Prismakov

3-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Valdimir Pastukhov

0-0-0
Win

Pavel Alekseev

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Dmitry Danko

0-0-0
Win

Mansur Magomadov

1-2-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Yuri Nekrasov

1-0-0
Win

Serget Shevchenko

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Sergei Zhuralev

1-0-0
Win

Sergei Kashirkin

0-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Vladislav Chistyakov

1-0-0
Win

Vasily Chubotaru

0-3-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Doctor Stoppage in the 2nd round

Nikita Sizov

0-0-0