Battle of Empires 3

December 14, 2013

Khabarovsk, Khabarovsk, Russian Federation

Win

Gennadiy Kovalev

9-3-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Zahar Mikhaylov

3-2-0
Win

Sergei Tsekunov

6-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Murad Shakhbanov

3-1-0
Win

Evgeniy Ryazanov

4-6-0
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Serob Minasyan

3-6-0
Win

Ramazan Kurbanismailov

5-1-1
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Shokhin Safarov

0-1-0
Win

Xavier Foupa-Pokam

The Professor X 26-18-0
VS 2 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Alexei Shapovalov

6-1-0
Win

Abdulmazhid Magomedov

1-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Ilya Zazulya

3-0-0
Win

Baga Agaev

26-14-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Vladimir Mishchenko

6-6-0
Win

Yasubey Enomoto

11-6-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Rustam Bogatirev

12-4-0
Win

Andrey Koreshkov

13-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

David Gomez

15-7-0