Battle of the Titans 2011

December 24, 2011

Olimpiyskiy Palace of Sports Chekhov, Chekhov, Russian Federation

Win

Zharkynbek Bayzakov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Nikolai Denisov

0-1-0
Win

Meder Shermatov

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Corner Stoppage in the 1st round

Igor Gayduk

0-0-0
Win

Sergei Khandozhko

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Babyrbek Samiev

0-1-0
Win

Evgeniy Kandratov

2-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Tilek Kiyizbaev

0-0-0
Win

Ricky Shivers

Ice Cold 9-5-1
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Stanislav Mirzamagomedov

0-0-0
Win

Blagoy Ivanov

4-0-0
VS 3 Rounds Result KO Kick in the 3rd round

Ricco Rodriguez

Suave 48-14-0