Belarus Fighting Championship 13

November 12, 2011

Minsk, Minsk, Belarus

Win

Ivan Gladkiy

3-3-1
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Anton Graholsy

0-0-0
Win

Sergei Semizhon

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Evgenij Yanushko

0-0-0
Win

Alexander Kravchenko

0-1-0
VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 3rd round

Pavel Nikolaenya

0-0-0
Win

Evgeny Tsiunchik

0-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Vitaliy Kostyuchik

0-0-0
Win

Sergei Taraskevich

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Alexei Gruzd

0-0-0
Win

Dmitriy Lyubutin

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Alexei Khatsuk

1-1-0
Win

Alexander Denischuk

0-2-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Stepan Kostyuchenko

0-1-0
Win

Oleg Golovin

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Arnold Vanyan

2-1-0
Win

Evgeniy Katser

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Yuri Sherstyuk

0-1-0
Win

Sergey Korol

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Andrei Dryapko

1-1-0