Belarus Fighting Championship 20 (Day 1)

July 15, 2012

Minsk, Minsk, Belarus

Win

Artem Kazersky

2-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 3rd round

Artem Zhuk

0-0-0
Win

Pavel Nikolaenya

1-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Dmitriy Gultsov

0-0-0
Win

Valeri Shpak

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Alexander Uminski

1-0-0
Win

Alexey Repalov

0-2-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Evgeny Konyushko

0-0-0
Win

Semen Tyrlya

5-1-0
VS 2 Rounds Result Decision in the 2nd round

Pavel Tern

0-0-0
Win

Vladimir Burdik

1-1-0
VS 2 Rounds Result Submission in the 2nd round

Gleb Morozov

3-5-0