Belarus Fighting Championship 28

July 12, 2013

Brest, Brest, Belarus

Win

Ivan Gladkiy

7-9-1
VS 3 Rounds Result KO in the 1st round

Ivan Tsema

0-0-0
Win

Eduard Muravitski

3-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Oleg Lazarev

1-2-0
Win

Alexei Dublin

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Denis Kovalev

0-2-0
Win

Bogdan Kotlovyanov

1-1-0
VS 3 Rounds Result Decision in the 3rd round

Valeri Shpak

2-3-0
Win

Gleb Morozov

3-9-0
VS 3 Rounds Result Decision in the 3rd round

Alexander Zinoviev

1-0-0
Win

Kamil Selwa

3-2-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Artem Zhuk

2-5-0
Win

Lukasz Grochowski

4-2-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 2nd round

Sergei Semizhon

6-0-0
Win

Damian Bilas

4-1-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Ilya Martisyuk

4-7-0
Win

Anastasiya Mazepa

0-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Ludmila Radko

0-2-0