Belarus Fighting Championship 4

August 23, 2009

Makarov, Makarov, Ukraine

Win

Artem Damkovskiy

3-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Alexander Kozyr

1-0-0
Win

Vitaliy Ostrovskiy

1-1-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 2nd round

Alexander Vykhristyuk

1-0-0
Win

Pavlo Kushch

2-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Alexander Dolotenko

0-0-0
Win

Davit Tkeshelashvili

2-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Sergei Radko

1-0-0
Win

Guram Gugenishvili

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Oleg Matveev

0-0-0