Belarusian Fight Championship 54

June 11, 2020

Minsk, Minsk, Belarus

Archi Belanovsky

0-0-0
Bantamweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 2nd round
Win

Shamil Vazerbiev

0-0-0

Bahadur Saitov

0-0-0
Featherweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 1st round
Win

Yuri Balka

0-0-0

Mikhail Bitel

0-0-0
Flyweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round
Win

Alexey Kostarev

1-1-0
Win

Aydemir Kazbekov

2-0-0
Featherweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Andrey Skolysh

0-0-0
Win

Valery Dashkevich

4-2-0
Welterweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Dmitriy Berdashkevich

0-0-0

Evgeniy Sleptsov

2-0-0
Featherweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 2nd round
Win

Alexander Lunev

2-0-0