Bullets Fly Fighting Championship 4

March 26, 2016

Beijing, Beijing, China

Win

Song Kenan

3-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Ooi Aik Tong

0-1-0
Win

Tao Shuoya

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Doctor Stoppage from a Cut in the 2nd round

Oleg Oleg

0-1-0
Win

Bakhtiyar Arzumanov

7-2-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Penghua Zhang

1-0-0
Win

Yuri Yuri

1-2-0
VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 3rd round

Wuliji Buren

3-1-0
Win

Ilona Daurova

1-1-0
VS 3 Rounds Result Decision

Zhenyao Wang

0-0-0
Win

Nurzhan Nurzhanov

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Shuo Xu

0-0-0
Win

Yinna Bao

0-3-0
VS 3 Rounds Result Decision

Jiahefu Wuziazbieke

0-0-0
Win

Fan Rong

King Kong Warrior 0-1-0
VS 3 Rounds Result Disqualification in the 2nd round

Roman Lutsenko

0-0-0