Bystriy Fight Club 1

October 5, 2010

Shali, Shali, Russian Federation

Win

Timur Magomedov

0-0-0
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Gadzhimagomed Aliaskhabov

0-0-0
Win

Husein Khaliev

0-0-0
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Khizriy Radzhabov

0-2-0
Win

Ibragim Karataev

0-0-0
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Eldar Yusupov

0-1-0
Win

Eldarhan Machukaev

0-0-0
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Timur Shafagov

0-2-0
Win

Arsen Shovlaev

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Injury in the 2nd round

Alan Dzegoev

0-0-0
Win

Khasambek Dzhabrailov

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Anatoly Gusev

0-0-0
Win

Shamkhan Ediev

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Alexander Gagiev

0-0-0
Win

Salamu Kulaev

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Alim Rasulov

0-0-0
Win

Husein Khaliev

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Timur Magomedov

0-0-0
Win

Eldarhan Machukaev

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Ibragim Karataev

0-0-0
Win

Ahmed Askhabov

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Anatoliy Baragunov

0-2-0
Win

Rasul Shovkhalov

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Dzhavatkhan Dzhavatkhanov

0-2-0
Win

Rizvan Zhantcaev

1-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Rustam Khashagov

0-0-0
Win

Lomali Mediev

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Bislan Alarkhanov

0-0-0
Win

Husein Khaliev

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Amirkhan Mogushkov

0-0-0