Combat Sambo Federation of Ukraine - MMA Cup Of Ushuaya

May 23, 2014

Ushuaya, Ushuaya, Ukraine

Win

Aleksander Boyko

5-6-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Ivan Reber

0-6-0
Win

Ivan Reber

0-6-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Doctor Stoppage in the 1st round

Petr Kotok

0-0-0
Win

Aleksander Boyko

5-6-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Sergey Pavlyuk

1-0-0
Win

Vyacheslav Mikhailovsky

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision in the 2nd round

Vitaly Demchuk

0-1-0
Win

Vitaliy Stoyan

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Andrey Podnebesniy

0-0-0
Win

Eugeniy Buryak

0-2-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Ruslan Gnedoy

0-0-0
Win

Zulfugar Guseinov

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 2nd round

Oleg Shcheglov

0-0-0
Win

Maxim Maryanchuk

2-2-0
VS 2 Rounds Result Submission Americana in the 1st round

Tural Mulkumov

0-0-0
Win

Maxim Maryanchuk

2-2-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Nicolay Gorovoy

0-0-0
Win

Tural Mulkumov

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Aleksander Mudrak

0-0-0
Win

Vyacheslav Tan

5-3-1
VS 2 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 2nd round

Omar Solomanov

2-0-0