DWTNCS: Season 5, Episode 1

August 31, 2021

APEX ARENA Las Vegas, Nevada, United States