DWTNCS: Season 5, Episode 5

September 28, 2021

APEX ARENA Las Vegas, Nevada, United States