Deep: 8th Impact

March 4, 2003

Korakuen Hall Tokyo, Japan

Win

Tomomi Iwama

Taisho 1-0-0
VS Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Masashi Kameda

1-3-2

Koji Takeuchi

2-6-4
VS Rounds Result Draw in the 3rd round

Tashiro Nishiuchi

1-3-1

Hidetada Irie

0-1-0
VS Rounds Result Draw in the 2nd round

Makoto Miyazawa

2-1-0

Osami Shibuya

28-27-11
VS Rounds Result Draw in the 3rd round

Yasuhito Namekawa

13-12-0
Win

Dokonjonosuke Mishima

10-2-2
VS Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Fabio Mello

2-0-0
Win

Hayato Sakurai

Mach 16-3-2
VS Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Ryuki Ueyama

9-5-3