Deep - Cage Impact Tokyo

June 15, 2013

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Doo Ho Choi

7-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Shoji Maruyama

Samurai 4-4-0
Win

Ryuta Sakurai

21-16-5
VS 2 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Yuji Sakuragi

12-20-2
Win

Katsunori Kikuno

14-4-2
VS 2 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Jutaro Nakao

24-16-4
Win

Kazunori Yokota

15-4-3
VS 2 Rounds Result Submission Keylock in the 1st round

Woon Gyeom Kim

0-0-0
Win

Jong Wang Kim

2-2-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Seigo Mizuguchi

6-13-0
Win

Shunsuke Inoue

8-7-2
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Atsushi Yamada

0-2-0
Win

Yuki Okano

3-4-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Yoshitomo Watanabe

9-11-1
Win

Koichi Ishizuka

2-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Yoshiki Harada

6-3-0
Win

Sanshiro Nakakura

1-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Takahiro Kawanaka

3-1-0
Win

Harushige Shinokawa

2-2-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Roy Roy

1-0-0
Win

Hideki Sekine

2-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Ryo Sakai

1-0-0
Win

Hayato Suzuki

2-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Kota Ishibashi

1-4-0
Win

Yasaku Fujisawa

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Tatsuya Tomozane

0-1-0