Deep - Club Deep Toyama - Savage Festival 3

October 30, 2005

Toyama, Toyama, Japan

Yoshihiro Tomioka

Barbaro 44 2-1-1
VS 2 Rounds Result Draw

Kazunori Yokota

1-0-1
Win

Miku Matsumoto

2-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Kazumi Kaneko

2-2-0
Win

Naoki Matsushita

5-4-7
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Yuichi Ikari

1-1-1
Win

Tsuyoshi Kurihara

1-4-2
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Soichi Nishida

Barbarian 0-3-0
Win

Minoru Tsuiki

2-6-0
VS 2 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Shinobu Aoyama

3-0-0
Win

Takeshi Matsushita

1-2-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Motomare Takahashi

0-0-0

Keisuke Oyazi

0-0-0
VS 2 Rounds Result Draw

Koichi Takarada

0-0-0

Takahiro Kajita

3-3-0
VS 2 Rounds Result Draw

Kazuhide Terushita

0-0-1
Win

Osami Machida

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Togi Morita

0-0-0
Win

Kenichi Hattori

2-2-1
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Tamotsu Kitada

0-0-0
Win

Reisho Shoda

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Koji Shimazaki

0-0-0
Win

Jyoji Kawamata

0-2-1
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Hitoshi Kobayashi

0-0-0
Win

Shinji Ejiri

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Yasunori Minami

0-1-0
Win

Shun Takahashi

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Yosuke Yosuke

0-0-1
Win

Yoshitomo Watanabe

0-0-0
VS 2 Rounds Result KO Strike in the 2nd round

Haremiki Umemoto

0-0-0